Tutkimuspalvelut.fi, yritykset, kunnat, järjestöt tutkimuspalveluita

TUTKIMUSpalvelut liiketoiminnan tueksi

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET

Henkilöstötutkimuksien avulla selvitetään organisaation vahvuudet ja kehittämisen osa-alueet. Kohderyhmänä voi olla koko henkilöstö ja sitä voidaan tarkastella henkilöryhmittäin.  Tutkimuksen avulla voidaan selvittää esim. miten strategiset tavoitteet jalkautuvat eri organisaatiotasoilla, voidaan selvittää henkilöstön tyytyväisyys, palkkauksen toimivuus tai osaamistarpeita. 


ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSET

Asiakastyytyväisyys on yrityksen toiminnan perusta. Asiakkaat, jälleenmyyjät ja yhteistyöverkostot muodostavat yrityksen menestyksen kannalta keskeisimmän kohderyhmän. Tämän vuoksi heidän mielipiteensä ja kokemuksensa palveluista sekä tuotteista on elintärkeää. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös markkinointiviestin kannalta tärkeitä. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen pitäisi tapahtua säännöllisesti ja lyhyin aikavälein
 


TUOTEKEHITYSTUTKIMUKSET

Ota kohderyhmä mukaan tuotekehitykseen. Tutkimuspalveluiden kautta saat selville esim. eri ominaisuuksien merkityksen, hintatason, käytettävyyden, toiminnallisuudet ja monta muuta tuotekehityksen keskeistä asiaa. Seurantatutkimuksella varmistat kehityksen menevän varmasti oikeaan suuntaan. Tehokkain tapa kehittää kilpailukykyisiä ja ostettavia tuotteita.
 


MARKKINOINTI- JA MYYNTITUTKIMUKSET

Markkinointitutkimuksella varmistat oikeat kanavat palveluidesi markkinointiin ja myyntiin, nykyisten kanavien toimivuuden, kiteytät markkinointiviestisi, uudistat brändisi ja tehostat markkinointisi myynnillistä toimivuutta. Seurantatutkimuksilla pysyt koko ajan tietoisena siitä, miten hyvin markkinointisi tekemät muutokset vaikuttavat myyntiisi ja markkinointisi tavoitteisiin. Usein esiin nousee myös uudet asiakaspotentiaalit.


MARKKINOINNIN KEHITYS JA SOSIAALINEN MEDIA

Tarjoamme tiedon louhimisen lisäksi saadun tiedon yhdistämistä jatkuvaan markkinoinnin kehittämiseen ja markkinoinnin kehittämistä toimivissa myyntikanavissa. Olemme myös rakentaneet valmennuspaketteja, joissa pureudutaan käytännönläheisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen myynnin, markkinoinnin ja näkyvyyden lisäämiseksi. Tarjoamme myös työkaluja sosiaalisen median hyödyn mittaamiseen ja asiantuntijuutta sosiaalisen median markkinointiin.


ERILLISTUTKIMUKSET

Toteutamme myös muita erillis- ja yritystutkimuksia räätölöidysti asiakkaidemme erityistarpeisiin.
 


Tietotie 2
Oulu
infutkimuspalvelut.fi

© Copyright Tutkimuspalvelut.fi