TUOTTEET JA PALVELUT

Tutkimuspalvelut. fi -konsepti pitää sisällään kaikki toiminnan kehittämiseen sisältävät palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme helpon ja kustannustehokkaan tavan kerätä tietoa toiminnan kehittämiseen ja sen jalkauttamiseen käytäntöön saakka. Mielestämme tieto kuuluu kaikille ja sen keräämisen pitää olla helppoa, nopeaa ja edullista, mikä mahdollistaa myös vaikutusten mittaamisen seurantatutkimuksilla.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme koko kehittämisprosessin tiedon louhinnasta sen jäsentämiseen ja jalkauttamiseen sekä kehittämiprosessiin mahdollisesti liittyvän rahoituksen järjestämisen. Asiakas päättää, missä roolissa me olemme. Alla hieman lisätietoa palveluistamme, minkä lisäksi voimme vielä räätälöidä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivia kokonaisuuksia.

 


TILAUKSESTA RAPORTOINTIIN JA TOIMENPITEISIIN

Palvelumme teknologinen ratkaisu mahdollistaa kyselyiden toteuttamisen nopeasti. Tietoa voidaan kerätä kaikista sähköisistä kanavista ja sitä voidaan tukea puhelimitse tai F2F -menetelmällä. Alla kuvaus perustutkimusten toteutusaikataulusta.

1. PROSESSIKUVAUS

Tutkimuspalvelut.fi, yritykset, kunnat, järjestöt tutkimuspalveluita

2. KYSELYIDEN YMMÄRRETTÄVYYS

Tutkimuskyselyiden selkeys ja helppokäyttöisyys vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Kehitystyössämme painotimme myös tämän tärkeyttä ja tämä näkyy asiakkaiden palautteissa.  Alla esimerkki kyselyiden ulkonäöstä.

Tutkimuspalvelut.fi, yritykset, kunnat, järjestöt tutkimuspalveluita

3. TUTKIMUSAINEISTON RAPORTOINTI

Tiedon kerääminen tutkimuksissa on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on monipuolisten tulosten esittäminen kerätystä aineistosta. Asiakkaamme saavat aina tutkimuksen jälkeen monipuolisen graafisen raportin ja tutkimuksen raakadatan itselleen, josta johtopäätösten tekeminen on helppoa. Aineisto sisältää mm. merkittävyysanalyysin, vastaajaryhmien erillistulokset ja vertailuraportit.

4. ASIANTUNTIJATIIMIN ANALYYSI, KONSULTOINTI JA VALMENNUS

Kaikki asiakkaamme voivat hyödyntää ennen tutkimusta ja sen jälkeen asiantuntijatiimiämme, johon kuuluu erittäin kokeneita osaajia liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. Tutkimuksiin pystymme yhdistämään esimerkiksi sosiaalisen median valmennusta ja neuvontaa. Olemme palveluksessanne.

TUTUSTU TUTKIMUSPALVELUIHIN

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne!


Tietotie 2
Oulu
infutkimuspalvelut.fi

© Copyright Tutkimuspalvelut.fi