PALVELUT KUNNILLE

Tutkimuspalvelut.fi -palvelukonsepti on oululaisen Redocap Oy: n kehittämä kokonaisuus tehokkaaseen tiedon hankkimiseen. Kattavaan palveluvalikoimaamme pääset tutustumaan kätevästi tästä. Tutkimuspalvelut. fi- palvelukonsepti tarjoaa kunnille nykyaikaiset ja kustannustehokkaat mallit kuntien toimintaympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on olla Suomen kuntasektorin johtava tutkimus- ja tietopalveluden tuottaja. Kuntien elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitämme jatkuvasti palveluntarjontaamme yhteistyössä kymmenien kuntien kanssa. 

Elinvoimainen kunta -palvelu

Elinvoimainen kunta- palvelukokonaisuus antaa kuntapäättäjille korkealaatuista tietoa kunnan keskeisimmistä menestystekijöistä, osallistaa kunnan tärkeimmät sidosryhmät päätöksentekoon sekä tuottaa ajantasaista tietoa kunnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Palvelukokonaisuus koostuu kolmesta osiosta, joissa keskitytään kunnan työntekijöihin, kunnan asukkaisiin sekä alueella toimiviin yrityksiin.

Strategia

Kunnille rakentamamme strategiapalvelut ovat uuden kuntalain mukaisia, kohderyhmiä osallistavia malleja, jotka mahdollistavat mm. kuntastrategian toteutumisen oikea-aikaisen seurannan.  Malleissamme huomioidaan alueen yritykset, asukkaat, henkilöstö, kolmannen sektorin toimijat ja luottamushenkilöt. Asiantuntijatiimimme toimii strategiaprosessien kaikissa vaiheissa luotettavana yhteistyökumppanina. Strategiapalvelumme kattavat monipuoliset ratkaisut strategiaprosessien läpiviemiseen sekä strategioiden päivittämiseen ja toteutumisen seurantaan. 

Somepalvelut

Uusi kuntalaki painottaa vuorovaikutteista viestintää, jolloin sosiaalisen median oikeanlainen hallinta on erittäin tärkeää. Somepalvelumme mahdollistavat kunnan someviestinnän kehittämisen tehokkaasti. Järjestämme kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille somevalmennuksia, jotka mahdollistavat kunnan someviestinnän kehittämisen tehokkaasti. Ihannetilanteessa sosiaalinen media on kunnan ja sen asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka, jonka avulla kunta käy aktiivista dialogia alueen asukkaiden ja yritysten kanssa, sekä nostaa imagoaan elinvoimaisena ja kehittyvänä kuntana.

Asiantuntijatiimimme tarjoaa apua myös verkkoviestintästrategian laadintaan ja jalkauttamiseen käytännön tasolla.

Muut asiantuntijapalvelut

  • Erilaiset itsearvioinnit
  • Hankeselvitykset ja kartoitukset
  • Vetovoima - ja bränditutkimukset

Mukana mm.

                              


Tietotie 2
Oulu
infutkimuspalvelut.fi

© Copyright Tutkimuspalvelut.fi